Foldrar och information

Vi har gjort en folder med kortfattad information om vilka vi är i Humanistiska förbundet och vad vi har för verksamhet.

Den senaste versionen är från  januari 2020. Klicka på bilden om du vill läsa eller skriva ut och ge åt bekanta. Det finns också en blankett att skriva ut och fylla i för den som vill bli medlem.

 

 


Svenska Humanistiska Förbunde
t verkar i hela Sverige och bildades 1896 och är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera. Förbundet har över tvåtusen medlemmar, organiserade i ett tjugotal lokalförbund runt om i landet.

Du hittar mer information HÄR och på riksförbundets hemsida och i de informationshäften som finns i olika versioner för läsning och för utskrift.