Tips till hemmasittare hösten 2020

Konstnären Helene Schjerfbeck brukar framställas som skör och sjuklig. Nu kommer filmen som ger en annan bild. ”Under researchen hittade jag en massa brev som vimlar av sarkastiska betraktelser över tidens makthierarkier”, säger Laura Birn som spelar den finländska nationalklenoden. 

 

 

:

Om en utställning på Ateneum 2019:

 

 

 

Ett av humanismens viktigaste arbetsredskap är det skrivna språket, helst exakt och uttrycksfullt och inte i onödan tillkrånglat. Samtidigt är det förstås roligt att ha ett stort ordförråd. Här kommer ytterligare två test.