Styrelse

Sidan senast uppdaterad 15 september 2020

Fride Jansson, ordförande och kassör, fride.jansson@gmail.com

Göran Hedin, vice ordförande, goran.s.hedin@gmail.com

Torvald Eriksson, sekreterare, thorvald@mbox305.tele2.se

Britt-Marie Högström, brittmariehogstrom@gmail.com

Inger Nennesmo, ingnen@gmail.com