Styrelse

Fride Jansson, ordförande, fride.jansson@gmail.com

Göran Hedin, vice ordförande, goran.s.hedin@gmail.com

Gunilla Lycke, skattmästare, gunilla.lycke@outlook.com

Torvald Eriksson, sekreterare, thorvald@mbox305.tele2.se

Britt-Marie Högström, brittmariehogstrom@gmail.com

Karl-Åke Lundin  karlake.lundin@gmail.com

Ulf Lycke, ulf.lycke@outlook.com

Agneta Söderberg, agneta.soderberg1@yahoo.se