Bli medlem

Medlemskap i Nyköpings Humanistiska Förbund innebär att man har fritt tillträde till alla föreläsningar och får Riksförbundets årsbok gratis samt har möjlighet att till självkostnadspris följa med på teater-/operaresor och dagsutflykter till kulturresemål.

Program för föreläsningarna annonseras på Nyköpingsförbundets hemsida och skickas till medlemmarna per e-post (eller vanlig post, om du inte har epost). Våra program ska också finnas i SN-guiden och i kommunens evenemangsguide på webben.

Om du vill bli medlem, kontakta vår ordförande Fride Jansson fride.jansson@gmail.com  eller någon annan i styrelsen.

Årsavgiften för helt år är 300 kr för enskild medlem och 450 kr för familjemedlemskap och inbetalas

till vårt nya bankgirokonto 5137-1235

eller med Swish  123 372 10 99

Glöm inte att uppge namn och adress och även epostadress så vi kan nå dig med meddelanden den vägen.