Ordförandebrev

Vi har fått brev från vår riksförbundsordförande, Katarina Ek-Nilsson:

Bästa humanistvänner,För ungefär en vecka sedan hade vi i riksförbundets styrelse ett styrelsemöte, det första sedan årsmötet, om vi räknar bort vårt konstituerande möte samma dag. Det blev, så som i princip alltid numera, ett möte via Zoom, som jag tror att många av oss numera är väl bekanta med. Även Facetime och Skype används väl mer frekvent i dessa Coronatider. Sittande på olika håll i landet samlades vi för diskussion och beslut. Samtidigt som så många förutsättningar har ändrats, så är det ju ändå oerhört viktigt att planera för en framtid, förhoppningsvis inte alltför avlägsen, då vi återigen kan samlas för att lyssna, lära och umgås. Läs mera

maj 2020
februari 2020
december 2019
september 2019
maj 2019
januari 2019
december 2018