Riksårsmöten

Riksförbundets årsmöte och årshögtidlighet 2020 i Stockholm

 

Riksförbundsårsmötets årshögtidlighet är öppen för alla medlemmar (med egen anmälan dit) i Stockholm lördagen den 7 mars.

inbjudan
OBS att Högtidssammankomsten i Börssalen börjar 14.15

dagordning

årsberättelse

verksamhetsplan

valberedningens förslag


Riksförbundets årsmöte och årshögtidlighet 2019 i Uddevalla

Riksförbundsårsmötets årshögtidlighet var öppen för alla medlemmar (med egen anmälan dit)  i Uddevalla lördagen den 2 mars.

 

inbjudan

dagordning

årsberättelse

verksamhetsplan

NYTT

Propeller, byggd i Uddevalla, till oljetanker, nu utanför vårt hotell.Fredagen den 1 mars har det också i Uddevalla varit en ordförandekonferens med nästan alla de olika lokalförbundens representanter. Vi har diskuterat hur vi på bästa sätt ska fortsätta vår verksamhet i lokalförbunden och utbytt goda råd och erfarenheter med varandra.

EN SAMMANSTÄLLNING SOM ARBETSMATERIAL från ordförandekonferensen finns här.

Förbundets ordförande, Katarina Ek-Nilsson, och sekreterare, Christer Flodin.Lördag 2 mars: Årsmötet i riksförbundet är nu över efter omval av styrelse och valberedning och godkännande av allt som gäller ekonomi och verksamhetsplan. Mötet fattade beslut om en sänkning av avgiften per medlem från 70 kr till 60 kr per år.


På fotot:
Riksförbundets ordförande, Katarina Ek-Nilsson, och sekreterare, Christer Flodin.

Styrelsen har fått i uppdrag att arbeta med en modernisering av hemsidan samt att fundera på om logotypen med Minervas huvud ska förändras och i så fall hur. Minerva har mycket länge varit Svenska Humanistiska Förbundets logotyp. Hon var bland annat vishetens gudinna och har setts som en symbol för den kämpande humanismen.

Årshögtidligheten ägde rum i Bohusläns museum

  1. inledningsanförande av vår ordförande Katarina Ek-Nilsson
  2. ett mycket engagerande föredrag av Ida Östenberg med rubriken Caesar, Shakespeare och Trump – antikens ständiga aktualitet
  3. musik för piano och violin av Sigrid Östenberg och Bina Kittelmann Flesner: Romans av Johan Svendsen och två satser ur en violinsonat av Alice Tegner (sic)
  4. Olle Josephsons utdelning av årets stipendium till ”en yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda”. Pristagare var språkvetaren, översättaren och essäisten Alva Dahl.

 

 

Klicka på bilden så kommer du till ett filmklipp från en föreställning av Julius Caesar i New York med en Donald Trump-liknande skådespelare i titelrollen. Ida Östenberg utgick från denna teateruppsättning i sitt föredrag.

Se även denna essä om mordet på Caesar.