Presentation

Humanistiska förbundet

Riksförbundet

Svenska Humanistiska Förbundet (SHF) bildades 1896 och har idag lokalavdelningar i 29 svenska kommuner. Det sammanlagda antalet medlemmar är ca 3000. Både riksorganisationen och de olika lokala förbunden är politiskt och religiöst obundna. Humanistiska förbundets syfte är att söka hävda den humanistiska bildningen och traditionen i det svenska samhället genom att anordna föredrag, diskussioner och studieresor för kulturintresserade personer inom vitt skilda yrkes- och verksamhetsområden.

Ordförande från och med 2016 är Katarina Ek-Nilsson, f.d. chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Från centralt håll ger man varje år ut en medlemsbok, exempelvis den för 2017 av Lars Lönnroth med titeln Det germanska spåret. Den handlar om medeltida litteratur på olika germanska språk, hur olika motiv i denna tagits upp och vidareutvecklats därefter fram till idag och hur attityderna till germanerna och deras kultur och diktning skiftat genom tiderna.

Dessutom har några småskrifter publicerats, bland annat en om det medeltida Ryssland av SHF:s tidigare ordförande Margareta Attius Sohlman. 

Den senast utgivna småskriften är Maj-Britt Anderssons bok om Caravaggio. Maj-Britt Andersson är fil. dr i konstvetenskap vid Uppsala universitet, forskare och lektor med italiensk konsthistoria som inriktning.

 

Sedan 2000 utdelar Humanistiska Förbundet varje år ett pris till en ”yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda”.

2017 års pris har gått till översättaren Elin Svahn. Hon har etablerat sig som en skicklig översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur av hög kvalitet och har dessutom varit aktiv med artiklar och föredrag om översättningar och översättande i olika sammanhang.


Nyköpingsförbundet

Lokalavdelningen av Humanistiska Förbundet här i Nyköping bildades 1934, så vi har ganska nyligen firat 80-årsjubileum. Det konstituerande sammanträdet hölls den 12 maj 1934 under ordförandeskap av Ragnar Gullstrand, rektor vid Högre Allmänna Läroverket. Idag är vi ? medlemmar i Nyköpingsförbundet. Men vi vill bli fler!

Om du är intresserad av att bli medlem, ta kontakt med vår ordförande Fride Jansson (e-post: fride.jansson@gmail.com; tel. 0702-435 882) eller någon annan i styrelsen.

Höstterminen 2014

Hösten 2014 lyssnade vi till ett föredrag av professorn i tyska Sture Packalén om tysk efterkrigslitteratur om förintelsen, såg på Tjechovs pjäs ”Måsen” på Dramaten och lyssnade till ett föredrag av omvärldsanalytikern Peter Eklund om Sörmlands möjligheter i en framtida globaliserad värld.

Vårterminen 2015

Den 26 februari höll Felix Rosén från Nobelmuseet ett föredrag om Alfred Nobel som människa och hans förhållande till kvinnor. Den 26 mars hölls årsmöte med Nyköpings Humanistiska förbund, varpå följde ett föredrag om ortnamn i Sörmland av Staffan Nyström som är professor i namnforskning vid Uppsala universitet. Den 22 april talade Elin Sjökvist från SMHI om de pågående klimatförändringarna globalt och lokalt och vilka effekter dessa kan få i framtiden. Den 13 juni arrangerades en resa till Östergötland, innefattande besök på Lagerlunda gård väster om Linköping, Flygvapenmuseum i Malmslätt samt kyrkan och klosterruinerna i Vreta kloster.

Höstterminen 2015

Den 21 september talade professor Ronny Ambjörnsson om idéer och föreställningar bakom olika slags trädgårdar. Den 14 oktober anordnades en bussresa till Puccinis ”Madama Butterfly” på Operan i Stockholm. Den 27 oktober kåserade Larz-Thure Ljungdahl om sin tid vid SVT Norrköping, och den 16 november berättade arkeologen Patrik Gustafsson Gillbrand om utgrävningarna i Åkroken.

Vårterminen 2016

Den 3 februari talade journalisten Per Wirtén om Herbert Tingsten. Den 7 mars hölls årsmöte med Nyköpings Humanistiska Förbund, varpå följde ett föredrag av historikern Oskar Sjöström om sörmländska karoliner. Den 13 april talade historikern Blanka Karlsson om den tjeckiske 1600-talspedagogen Jan Amos Comenius och hans verk i Sverige. Den 28 maj gjorde vi en vårutflykt till Tureholms slott, Trosa och Björksunds slott.

Höstterminen 2016

Den 12 september höll historikern Klas Åmark ett föredrag om Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest 1944. Den 13 oktober anordnades en bussresa till ”Barberaren i Sevilla” på Operan i Stockholm. Den 17 oktober talade etnologen och SHF:s ordförande Katarina Ek-Nilsson om mat och dryck i Sörmland förr och nu. Den 16 november talade konstvetaren och styrelsemedlemmen i vår förening Tom Sandqvist om dadaismen och dess östeuropeiska rötter.

Vårterminen 2017

Den 3 februari kl. 19.00 gavs ”Nyckelspex i två akter” på Nyköpings teater med ett inledande föredrag av Göran Hedin om julgästabudet 1317. Den 15 mars kl. 18.30 hölls årsmöte med Nyköpings Humanistiska Förbund, varpå följde ett föredrag av professorn i nordiska språk Olle Josephson om svenska språkets utveckling under de senaste decennierna. Den 20 april talade historikern Johan Holm om lyckade och misslyckade statsbildningar förr och nu. Den 10 juni gör vi en kulturresa till Broby herrgård, Brevens bruk och Högsjö.

Sven Delblanc höll föredraget i samband med att vi firade 50-årsjubileum, och Uno Dewoon gjorde då denna illustration i protokollsboken.

 

 

Höstterminen 2017

Under ht 2017 genomfördes två aktiviteter med finländsk anknytning med anledning
av att det den 6 december var jämnt 100 år sedan den självständiga staten Finland
bildades. Den 27 september höll Fride Jansson ett föredrag med musik- och
sånginslag under rubriken ”Finland 100 år och musiken”. Den 15 november
arrangerades en Finlandskväll med rubriken ”Finland 100 år: Myter och Sanningar”
med flera föredrag, finländsk musik och smakprov på finländska maträtter och
drycker. Vidare företogs den 1 oktober en bussresa till Manon Lescaut av Puccini på
Operan i Stockholm.

Vårterminen 2018

Den 1 februari talade Kent Josefsson om Per Anders Fogelström och hans
författarskap och samhällsengagemang. Den 15 mars hålls årsmöte med Nyköpings
Humanistiska Förbund, följt av ett föredrag med sång- och musikinslag av Ulf Bagge
om Wivallius, Lucidor och Bellman. Den 12 april håller Arne Jarrick ett föredrag om
attityder till kunskap och vetenskap i vår tid. Den 2 juni gör vi en kulturresa till
Strängnäs och Mälsåkers slott.