Jan-Erik Nordling ny hedersmedlem

Jan-Erik Nordling, ny hedersmedlem i Humanistiska Förbundet i Nyköping

— Jag blev mycket glad över detta, hälsar Jan-Erik när han fick beskedet hemma i sin bostad.

Han tror att det var 1947 som han blev medlem och har under många år arbetat i styrelsen som sekreterare. Vi tackar för ett så rekordlångt och ännu aktivt medlemskap. /Fride

Föredragen i hela landet 2017

Se vilken bredd det var på FÖREDRAGEN runt om i Sverige 2017

Riksförbundet har gjort en tematisk sammanställning över vem som talade över vilket ämne under 2017. Bredden är imponerande och visar vilken roll Humanistiska Förbundet spelar för att sprida kunskaper. Även tidigare års föredrag finns sammanställda på nedre delen av samma sida.
(Bilden visar Johan Holm som gäst hos oss i Nyköping.)

SHF:s småskriftserie

NYTT: SHF:s småskriftserie erbjuds till alla medlemmar Erbjudandet finns beskrivet HÄR.

RÄTTELSE: Den senast utgivna småskriften är Maj-Britt Anderssons bok om Caravaggio. Maj-Britt Andersson är fil. dr i konstvetenskap vid Uppsala universitet, forskare och lektor med italiensk konsthistoria som inriktning.

Var fanns kvinnorna och barnen i antikens Grekland?

Måndagen den 11 mars i NK-villa
Var fanns kvinnorna och barnen i antikens Grekland?

18.30 föredrag av Gullög Nordquist + en stunds mingel efteråt
PRESENTATION INFÖR FÖREDRAGET

 

(Här finns affischen om du vill skriva ut och sätta upp)

SN 100 ord om din förening: Måndag den 11 mars föreläste Gullög Nordquist, professor i Antikens kultur och samhällsliv, om kvinnornas och barnens situation i antikens Aten men även Sparta. Hustrun till en medborgare i Aten skulle vara ärbar och trogen sin man, som nog inte var lika trogen tillbaka. Hennes uppgift var familjens ekonomi och vävning. Hon rörde sig inte ute i det offentliga som männen men kunde få hög status om hon skötte hushållsekonomin framgångsrikt. Pojkarna fick utbildning medan flickorna fick lära sig textilt arbete och matlagning. I Sparta hade kvinnorna mycket mer makt och frihet eftersom männen levde i logement. Pojkarna fick en stenhård militär utbildning. Nästa program tisd den 7 maj med Göran Hedin om Spåren av rysshärjningarna.

Därefter höll vi årsmöte. Protokoll kommer att PUBLICERAS HÄR.

dagordning
årsberättels

100 ord i SN om Henrik Edgrens föredrag

Karl XIV Johan Marskalk av Frankrike, kung av Sverige och Norge

I torsdags gästades Humanistiska Förbundet av historikern Henrik Edgren. Föreläsningen behandlade Karl XIV Johan. Hans militära karriär hade möjliggjorts av Franska revolutionen. Som en av Napoleons marskalkar gjorde Bernadotte sig känd som en efter tidens mått human krigare, vilket troligen ledde till att han blev svensk tronföljare. Edgren behandlade 1812-års politik, att inte återerövra Finland utan skapa en union med Norge, som fick ersätta den förlorade rikshalvan. Föreläsaren avslutade med kungens konservatism och oro för den liberala kritiken i tidningar på 1830-talen, framför allt Hierta i Aftonbladet.

Torsdagen den 17 jan 2019 kl 18.30 i Olrogsalen

Torsdagen den 17 jan. 2019 kl 18.30 i Olrogsalen + två foton av Henrik Edgren

 

Karl XIV Johan
Marskalk av Frankrike, kung av Sverige och Norge

Henrik Edgren, ordf. i Karl Johansförbundet, håller föredrag om Karl XIV Johans plats i den svenska, norska och europeiska historien.

TIPS: Hämta vår affisch och skriv ut HUMBernadotte och hämta två sidor Karl XIV Johan Bilder.

”Personne n’a fourni une carrière semblable à la mienne.”
(Ingen har fyllt en bana liknande min.)

Karl XIV Johan på det militära övningsfältet Ladugårdsgärdet 1835. Målning av Fredric Westin.

Så sammanfattade Karl XIV Johan sitt liv när han nyss fyllda 81 år låg på sin dödsbädd i februari 1844. Han tänkte på hur han växte upp som den yngste sonen Jean till sakföraren Henri Bernadotte och Jeanne Saint-Jean i den lilla staden Pau i landskapet Béarn i sydvästra Frankrike, på sin plats som lärling hos en annan sakförare i staden 1778, på hur han tog värvning 1780 och steg i graderna till general 1794 och till marskalk av Frankrike 1804, hur han utnämndes till furste av Pontecorvo 1806, hur han valdes till svensk kronprins på en riksdag i Örebro 1810, hur han som Karl XIV Johan kröntes till kung i Sverige den 11 maj 1818, hur han som Karl III Johan kröntes till kung i Norge den 7 september samma år och hur han regerade sina båda länder i 26 år.

Sedan Karl XIV Johans död har det snart gått 175 år, under vilka många nya krig och omskakande händelser har drabbat så gott som alla länder i Europa. Norge lämnade unionen med Sverige under Karl XIV Johans sonson Oskar II och genomled nazitysk ockupation, medan den fredliga utvecklingen i Sverige under Karl XIV Johans tid har fortsatt ända fram till idag.

Vilken roll har Jean Bernadotte/Karl XIV Johan spelat i den svenska, norska och europeiska historien? Den frågan kommer historikern Henrik Edgren att belysa i sitt föredrag. Han har specialiserat sig på Sveriges historia under 1800-talet.

Han skrev sin doktorsavhandling om uppbyggandet av en svensk nationell identitet efter 1809-1810 års omvälvande politiska, militära och ekonomiska händelser, då Finland förlorades och kung Gustaf IV Adolf avsattes.  Edgren har också bedrivit forskning om folkskolans framväxt under 1800-talet. Sedan 2012 är han universitetslektor i utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Sedan 2017 är Henrik Edgren ordförande för Karl Johansförbundet som grundades i Uppsala år 1848. På initiativ av detta sällskap uppställdes år 1854 i Carolinaparken (Engelska Parken) en bystav Karl XIV Johan, gjord av skulptören Bengt Fogelberg. Enligt stadgarna från 1906 har Karl Johansförbundet till ändamål ”att hålla i vördnad och tacksamt erkännande minnet af hjältekonungen Karl XIV Johan”.Karl Johansförbundet stödjer forskning om Karl XIV Johan och Nordens historia efter 1809.

Musikens läkande kraft

Torsdagen den 15 november i NK-villan 18.30

Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan hälsa och musiklyssnande och -utövande.

Denna sammanfattning kom in i SN under Hundra ord om din förening:

Torsdagen den 15 november föreläste professor Töres Theorell över ämnet Musikens läkande kraft. Föreläsningen var mycket välbesökt och uppskattad. Han inledde med att säga att kulturella aktiviteter som musik, dans och bild alltid varit centrala i människors liv därför att de stärker sammanhållningen i en grupp. Men han tillade att musik också kan användas på ett negativt sätt t.ex. för att förstärka effekten av tortyr. Töres Theorell gav en rad exempel på hur kroppsliga reaktioner som t.ex. puls och välmående påverkas av olika typer av musik. Störst glädje av musikutövning upplever amatörmusiker. Som avslutning sjöng gruppen 4Friends. Nästa program är den 17 jan och behandlar Karl XIV Johans plats i den svenska, norska och europeiska historien.

Läs all ursprunglig text under Arkiv

……………………………………………………………………………………………………………

Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan musik och god hälsa

Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan hälsa och musiklyssnande och -utövande

Kan hälsan förbättras av sång och musik?
Kan musiken sänka vår stress?
Vad händer när vi sjunger och spelar ett instrument?
Hur påverkas cirkulationen i kroppen och hormonerna?

Töres Theorell är läkare med specialitet inom invärtes medicin och före detta professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet. Han disputerade med en avhandling om psykosociala faktorer bakom hjärtinfarkter. Han har varit föreståndare för Institutet för psykosocial medicin, och efter sin pensionering har han varit verksam vid Stressforskningsinstitutet.

Töres Theorell har i sin forskning tagit upp socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar, bland annat arbetsmiljöns inverkan på uppkomsten av stress och hjärt- och kärlsjukdomar.

På senare år har han särskilt forskat om sambandet mellan kulturella aktiviteter och hälsa, bland annat om hur sång och musik kan lindra stress och andra former av psykisk ohälsa. Själv spelar han fiol och sjunger i kör.

Om hur vi påverkas av musik har Töres Theorell skrivit boken Noter om musik och hälsa.

 

 

Det blir även några sånger av en kvartett körsångare som sjunger en populär repertoar av modern stämsång och kallar sig 4Friends.