Årsbok

Årsboken 2018

Emin Tengström:
Romarriket runt på 480 dagar. En fiktiv resa i den antika romerska verkligheten

Boken delades ut till medlemmarna i samband med våra föredrag.

Bokförlaget presenterar sin bok så här:

Det förflutna kan skildras på många olika sätt. Här har författaren valt att beskriva det romerska riket i dess skiftande mångfald med hjälp en skildring av en fiktiv resa. Den företas av två romare i yngre medel åldern. Deras resa äger rum under kejsar Antoninus Pius regering, dvs någon gång på 150 talet e.Kr. Genom de båda männens upplevelser och iakttagelser under resan får läsaren en närbild av de olika provinser som ingick i det romerska imperiet, när det var som störst. De olika delarna av riket bjuder resenärerna på varierande natur och klimat. De får också höra om olikartade skeenden, när områdena införlivades med det romerska väldet. De undersöker i vilken grad befolkningen i de olika delarna visar sig ha blivit mer eller mindre romaniserade. De båda resenärerna från Rom är också inledningsvis särskilt intresserade av städernas utveckling och arkitektur men efterhand blir de alltmer observanta även när det gäller det ekonomiska livet runt om i riket. För att läsa boken krävs inga särskilda förkunskaper, bara ett visst intresse för antiken.

Författaren har varit lektor i klassiska språk både i det gamla gymnasiet och i den senare gymnasieskolan, docent och tidvis vikarierande professor i latin samt till sist professor i humanekologi.

OBS: Tisdagen den 29 januari kl 1300 i 2019 i NK-villan

Vi inbjöd till ett samtal om årsboken för 2018:

Mitt förslag är att den som vill kommer och äter lunch på NK-villan cirka 1230 så att vi är klara med den vid ett-tiden.

Därefter kan vi till kaffet tala om det ni vill ta upp efter er läsning av hela boken eller bara delar av den. Det kan vara vad som helst, stort och smått, exempelvis sådant som romarrikets betydelse på gott och ont för dagens Europa. Även den som ännu inte har hunnit läsa något i boken är välkommen.

Detta är förstås ett helt frivilligt ”extra program”, men om du/ni vill deltaga vore det kanske bra om jag fick en epost till humnykoping@gmail.com om att du/ni kommer, så jag kan ordna ytterligare  en träff, om vi denna gång ser ut att bli otympligt många.

Jag tror det kan bli en mycket givande diskussion med många infallsvinklar.Vi håller på en halvtimme eller tre kvart så länge vi har något att tala om, men max en timme.

Välkomna /Fride

 

Årsboken för 2017

Lars Lönnroth:
Det germanska spåret – En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien.

Bokförlaget presenterar denna bok så här:

De vilda germanernas muntliga diktning omtalas redan av den romerske historikern Tacitus omkring år 100 e.Kr., men det är först på medeltiden som denna diktning ger upphov till skrivna mästerverk som Beowulf, Nibelungenlied, Eddan och de isländska sagorna. Traditionen går därifrån vidare till Wagners operor och nazismens hjältemyter, men Lars Lönnroth vill i denna översikt visa att den också rymmer mycket annat, häribland moderna fantasyromaner som Ringarnas herre och TV-serier som Game of Thrones.

Det germanska spåret i västerländsk litteratur kan liknas vid en snårig, trolsk och ofta svårframkomlig skogsstig där man kan träffa på nästan vad som helst – men åtskilligt av bestående värde.

Lars Lönnroth är professor emeritus i litteraturvetenskap och har skrivit flera böcker om fornnordisk litteratur. Han har också översatt Den poetiska Eddan och flera isländska sagor.