Vi har avtackat Gunilla och Ulf Lycke


Gunilla och Ulf Lycke hälsar till alla medlemmar.  De har flyttat ifrån Nyköping, och vi har avtackat dem och överlämnat ett litet presentkort som bevis på vår tacksamhet för alla år som medlemmar och framförallt för åren de verkade i vår förenings styrelse. /Fride