De Svenska Historiedagarna i Helsingfors 4-6 okt 2019

De Svenska Historiedagarna äger i år rum i Helsingfors 4 — 6 oktober

Ett preliminärt program är nu klart.       

Temat kommer att vara följande:
Sverige och Finland
En sammanflätad historia

 

Philip Teir har skrivit en upplysande men också rolig text om finska och finlandssvenska i Finland. Han har tidigare varit kulturchef på Finlands största svenskspråkiga tidning Hufvudstadsbladet, som utkommer dagligen i Helsingfors.

 

Svenskspråkiga tidningar utkommer också i Åbo, Vasa, Jakobstad, Borgå, Ekenäs men numera inte dagligen i dessa fall.  Arbetarbladet kommer numera bara ut på webben. Hangö och Pargas har tvåspråkiga tidningar. På Åland finns både Nyan och Ålandstidningen. Södra Österbotten runt Kristinestad har en tidning.  Lovisa har egen lokaltidning men bara en gång i veckan.