100 ord i SN om Henrik Edgrens föredrag

Karl XIV Johan Marskalk av Frankrike, kung av Sverige och Norge

I torsdags gästades Humanistiska Förbundet av historikern Henrik Edgren. Föreläsningen behandlade Karl XIV Johan. Hans militära karriär hade möjliggjorts av Franska revolutionen. Som en av Napoleons marskalkar gjorde Bernadotte sig känd som en efter tidens mått human krigare, vilket troligen ledde till att han blev svensk tronföljare. Edgren behandlade 1812-års politik, att inte återerövra Finland utan skapa en union med Norge, som fick ersätta den förlorade rikshalvan. Föreläsaren avslutade med kungens konservatism och oro för den liberala kritiken i tidningar på 1830-talen, framför allt Hierta i Aftonbladet.