Torsdagen den 17 jan 2019 kl 18.30 i Olrogsalen

Torsdagen den 17 jan. 2019 kl 18.30 i Olrogsalen + två foton av Henrik Edgren

 

Karl XIV Johan
Marskalk av Frankrike, kung av Sverige och Norge

Henrik Edgren, ordf. i Karl Johansförbundet, håller föredrag om Karl XIV Johans plats i den svenska, norska och europeiska historien.

TIPS: Hämta vår affisch och skriv ut HUMBernadotte och hämta två sidor Karl XIV Johan Bilder.

”Personne n’a fourni une carrière semblable à la mienne.”
(Ingen har fyllt en bana liknande min.)

Karl XIV Johan på det militära övningsfältet Ladugårdsgärdet 1835. Målning av Fredric Westin.

Så sammanfattade Karl XIV Johan sitt liv när han nyss fyllda 81 år låg på sin dödsbädd i februari 1844. Han tänkte på hur han växte upp som den yngste sonen Jean till sakföraren Henri Bernadotte och Jeanne Saint-Jean i den lilla staden Pau i landskapet Béarn i sydvästra Frankrike, på sin plats som lärling hos en annan sakförare i staden 1778, på hur han tog värvning 1780 och steg i graderna till general 1794 och till marskalk av Frankrike 1804, hur han utnämndes till furste av Pontecorvo 1806, hur han valdes till svensk kronprins på en riksdag i Örebro 1810, hur han som Karl XIV Johan kröntes till kung i Sverige den 11 maj 1818, hur han som Karl III Johan kröntes till kung i Norge den 7 september samma år och hur han regerade sina båda länder i 26 år.

Sedan Karl XIV Johans död har det snart gått 175 år, under vilka många nya krig och omskakande händelser har drabbat så gott som alla länder i Europa. Norge lämnade unionen med Sverige under Karl XIV Johans sonson Oskar II och genomled nazitysk ockupation, medan den fredliga utvecklingen i Sverige under Karl XIV Johans tid har fortsatt ända fram till idag.

Vilken roll har Jean Bernadotte/Karl XIV Johan spelat i den svenska, norska och europeiska historien? Den frågan kommer historikern Henrik Edgren att belysa i sitt föredrag. Han har specialiserat sig på Sveriges historia under 1800-talet.

Han skrev sin doktorsavhandling om uppbyggandet av en svensk nationell identitet efter 1809-1810 års omvälvande politiska, militära och ekonomiska händelser, då Finland förlorades och kung Gustaf IV Adolf avsattes.  Edgren har också bedrivit forskning om folkskolans framväxt under 1800-talet. Sedan 2012 är han universitetslektor i utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Sedan 2017 är Henrik Edgren ordförande för Karl Johansförbundet som grundades i Uppsala år 1848. På initiativ av detta sällskap uppställdes år 1854 i Carolinaparken (Engelska Parken) en bystav Karl XIV Johan, gjord av skulptören Bengt Fogelberg. Enligt stadgarna från 1906 har Karl Johansförbundet till ändamål ”att hålla i vördnad och tacksamt erkännande minnet af hjältekonungen Karl XIV Johan”.Karl Johansförbundet stödjer forskning om Karl XIV Johan och Nordens historia efter 1809.