Musikens läkande kraft

Torsdagen den 15 november i NK-villan 18.30

Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan hälsa och musiklyssnande och -utövande.

Denna sammanfattning kom in i SN under Hundra ord om din förening:

Torsdagen den 15 november föreläste professor Töres Theorell över ämnet Musikens läkande kraft. Föreläsningen var mycket välbesökt och uppskattad. Han inledde med att säga att kulturella aktiviteter som musik, dans och bild alltid varit centrala i människors liv därför att de stärker sammanhållningen i en grupp. Men han tillade att musik också kan användas på ett negativt sätt t.ex. för att förstärka effekten av tortyr. Töres Theorell gav en rad exempel på hur kroppsliga reaktioner som t.ex. puls och välmående påverkas av olika typer av musik. Störst glädje av musikutövning upplever amatörmusiker. Som avslutning sjöng gruppen 4Friends. Nästa program är den 17 jan och behandlar Karl XIV Johans plats i den svenska, norska och europeiska historien.

Läs all ursprunglig text under Arkiv

……………………………………………………………………………………………………………