Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan musik och god hälsa

Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan hälsa och musiklyssnande och -utövande

Kan hälsan förbättras av sång och musik?
Kan musiken sänka vår stress?
Vad händer när vi sjunger och spelar ett instrument?
Hur påverkas cirkulationen i kroppen och hormonerna?

Töres Theorell är läkare med specialitet inom invärtes medicin och före detta professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet. Han disputerade med en avhandling om psykosociala faktorer bakom hjärtinfarkter. Han har varit föreståndare för Institutet för psykosocial medicin, och efter sin pensionering har han varit verksam vid Stressforskningsinstitutet.

Töres Theorell har i sin forskning tagit upp socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar, bland annat arbetsmiljöns inverkan på uppkomsten av stress och hjärt- och kärlsjukdomar.

På senare år har han särskilt forskat om sambandet mellan kulturella aktiviteter och hälsa, bland annat om hur sång och musik kan lindra stress och andra former av psykisk ohälsa. Själv spelar han fiol och sjunger i kör.

Om hur vi påverkas av musik har Töres Theorell skrivit boken Noter om musik och hälsa.

 

 

Det blir även några sånger av en kvartett körsångare som sjunger en populär repertoar av modern stämsång och kallar sig 4Friends.