Torsdagen den 20 april Olrogsalen, Culturum, klockan 18.30

OBS: allra först ett mycket kort extraordinarie årsmöte för att vi ska fyllnadsvälja en skattmästare in i styrelsen och därefter kvällens föredrag:

Lyckade och misslyckade statsbildningar förr och nu

Fil dr Johan Holm, Nyköping, talar om hur svenska kungar på Man_ur_huse_161121_final.indd1600-talet och 1700-talet försökte undvika fler stora Dackeuppror under arbetet med att en central svenska statsmakt växte fram. Han kommer också att jämföra med lyckade och misslyckade statsbildningar i modern tid och ända in i våra dagar och letar fram de faktorer som avgör om en statsbildning har förutsättningar att lyckas eller ej.

johan9726Johan Holm är lärare i Historia och Samhällskunskap på Tessinskolan i Nyköping. Han har disputerat i Historia vid Stockholms Universitet på avhandlingen Konstruktionen av en stormakt om de svenska skattebönderna, och blir snart docent efter att nyligen tillsammans med en kollega ha gett ut boken Man ur huse som handlar om hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid.

 

 

 

 

>>>