Onsdag den 15 mars i Olrogsalen, Culturum

Onsdag den 15 mars i Olrogsalen, Culturum

18.30 Årsmötesförhandlingar, till vilka vi kallar er redan nu.

19.00 Föredrag av Olle Josephson, professor i Nordiska språk och ledamot i Svenska Humanistiska förbundets styrelse:

Vart är svenska språket på väg?

Vart är han?  ren korv  keff  emoji  hen  swisha

Om svenska språkets utveckling under de senaste decennierna vad gäller språkriktighet, ungdomsspråk, nätspråk, försämrad ordkunskap och andra tendenser i dagens svenska.

 

Olle Josephson är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet och vice ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet. Han har tidigare varit redaktör för tidskriften Språkvård och chef för Svenska språknämnden och Språkrådet. Han har gjort sig känd som en engagerad och outtröttlig debattör i språkliga frågor, där han framför allt tagit upp aktuella språkproblem, språkriktighet, språkvård och språkpolitik. Sedan mer än tjugo år tillbaka medverkar han regelbundet med språkspalter i Svenska Dagbladet. Sin syn på svenskan och det svenska språksamhället har han bland annat presenterat i boken ”Ju” som var Svenska Humanistiska Förbundets årsbok 2004.

Men Olle Josephson har också intresserat sig för en äldre tids svenska. Han har bland annat undersökt språket i frireligiösa skrifter från 1800-talet och språk och kommunikation inom den tidiga arbetarrörelsen. Dessutom har han skrivit läroböcker i svenska för gymnasiet och, tillsammans med historikern Arne Jarrick, en mycket använd handbok i att skriva akademiska uppsatser.