Nyköpings gästabud – fakta och spex på Nyköpings teater

Första programmet under våren 2017, fredagen 3 februari: Nyköpings gästabud

Historiska källor och Nyckelspex i två akspexlitenter

Göran Hedin inleder med vad historien berättar om julgästabudet 1317 följt av Alf Wigertz spex.
Nyköpings teater fredagen den 3 februari 2017 kl. 19.00