Mat och dryck i Sörmland förr och nu

Måndag den 17 oktober kl. 18.30  i Olrogsalen

Klicka HÄR för att se affischen.

Föredrag av etnologen och Svenska Humanistiska Förbundets ordförande hum-matdryckKatarina Ek-Nilsson

Innan Katarina Ek-Nilsson blev pensionär vid årsskiftet var hon chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Dessförinnan arbetade hon på flera olika museer, bl.a. Upplandsmuseet, Länsmuseet i Härnösand och Nordiska museet. Hon har dessutom varit lektor i museikunskap vid Uppsala universitet. Hon är ordförande för Strindbergssällskapet och har också varit chef för Strindbergsmuseet.

matKatarina Ek-Nilssons första vetenskapliga arbete med titeln Vattgröt och klimp handlade om matvanor i Södermanland under 1800- och 1900-talen. Det trycktes 1974 som nr 31 i Södermanlands hembygds- och museiförbunds serie Sörmländska handlingar. Senare har hon dokumenterat och även skrivit om kosttraditioner i Ångermanland, Västerbotten och Dalarna.

Titeln på hennes doktorsavhandling från år 2000 lyder: Teknikens befäl. En etnologisk studie av teknikuppfattning och civilingenjörer. Där analyserar hon hur civilingenjörer och högre teknisk kunskap uppfattats och hur de skildrats under 1900-talet.

Sedan i våras är Katarina Ek-Nilsson ordförande i vår riksförening Svenska Humanistiska Förbundet.