Jan Amos Comenius och hans pedagogiska verk i Sverige

IMG_3938

BlankaKarlsson752x376Vårt senaste program, den 13 april
Föredrag av historikern Blanka Karlsson:
Jan Amos Comenius och hans pedagogiska verk i Sverige

Vem var Comenius? Idag möter vi ofta hans namn i vad som av EU kallas Comeniusprojekt och har följande mål:

> att främja samarbete över gränserna i Europa mellan skolor
> att bidra till att personal som deltar utvecklas i sitt yrke
> att främja språkinlärning
> att lära om olika länders kulturer
> att bidra till större kunskap och förståelse mellan unga människor och lärare från   Europa om mångfald av europeiska kulturer och språk och om vikten av denna mångfald
> att hjälpa unga människor att få grundläggande livskunskap och kompetenser för framtida arbete och aktiv europeiskt medborgarskap.

Men vem var han? Comenius föddes i det Habsburgska riket 1592 och verkade som reformpedagog i Jan Hus anda. Efter att katolicismen åter vunnit mark i Tyskland kom Comenius till Sverige, inbjuden av Axel Oxenstierna och Louis De Geer. Han avled slutligen i Amsterdam 1670.