Vi har haft årsmöte plus föredrag om Karl XII:s soldater

Måndag den 7 mars
NK-villan

Punkt 1 kl 18.30
ÅRSMÖTE med Nyköpings Humanistiska förbund

oskarsjostrom_imagePunkt 2 kl 19.00 cirka
FÖREDRAG av historikern Oscar Sjöström: Sörmländska karoliner – 
Livet och Döden för soldater på Karl XII:s tid

Många karoliner hade sörmländsk anknytning och flera av Karl XII:s officerare hamnade som landshövding i Nyköping. Nyköpings kompani tillhörde Södermanlands regemente och var därför ett av de första att nå fram till den sachsiska linjen vid slaget vid Fraustadt.

Det är lätt att föreställa sig striden som krigets avgörande ögonblick. Men fältslagen har ofta tillskrivits en alltför betydelsefull roll i vår historia. För soldaterna på 1700-talet inträffade döden sällan på slagfältet. Av alla knektar som stupade i fält dog endast en eller två av tio i strid eller till följd av skador från vapen.

Bortsett från dem som svalt eller frös ihjäl avled de allra flesta av sjukdomar. Arméerna var veritabla virus- och bakteriehärdar som förde med sig åtskilliga epidemier längs med marschvägarna. Bristande hygien och hanteringen av slaktavfall och avföring var de främsta orsakerna till sjukdomarnas okontrollerade framfart. Löss, flugor, loppor, myggor och råttor trivdes i de smutsiga soldatkvarteren. Karl XII:s regementen var ofta decimerade upp till hälften på grund av sjukdomar.

Det här utgör bakgrunden när Oskar Sjöström ger oss inblickar i karolinernas liv och död. Oskar Sjöström är historiker och arbetar på Stockholms universitet och Armémuseet. Hans bok Fraustadt 1706 – Ett fält färgat rött utsågs 2009 till Årets bok i svensk historia.

Oskar2547HUM-oskar1HUM-oskar2