Klimatförändringarnas konsekvenser för södra Sörmland

NK-villan onsdagen den 22 april kl 18.30 med Elin Sjökvist från SMHI.

PICT0001xElin Sjökvist arbetar som klimatkommunikatör inom Nationellt  kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i Norrköping. Här insamlas, utvecklas och förmedlas kunskap om de pågående   klimatförändringarna och om hur det svenska samhället kan anpassas efter dem. Vilka förändringar i klimatsystemet har noterats globalt under de senaste decennierna, och vilka effekter har de haft? Har de fått några konsekvenser för Nyköpings och Oxelösunds kommuner och för de människor som bor här? Hur ser prognoserna ut för framtiden? Vad kan stat, kommuner och individer göra för att motverka nackdelarna med ett förändrat klimat? Hur allvarligt är läget?PICT0004

PS David Hirdman skulle ha hållit detta föredrag men fick på grund av sjukdom skicka sin kollega Elin Sjökvist.

Text och bild: Torvald Eriksson

Ingegerd Wikander skrev följande efteråt till SN:s Hundra ord om din förening (klicka för större bild):

HUM_SMHI1353