Årsmöte + föredrag av Staffan Nyström om sörmländska ortnamn

8239

Den 26 mars kl. 18.30 hölls årsmöte med Nyköpings Humanistiska Förbund i NK-villan. Efter sedvanliga förhandlingar följde ett föredrag om ortnamn i Sörmland av Staffan Nyström, som växte upp i Flen och sedan 2008 är professor i namnforskning vid Uppsala universitet.  

Han har bland annat skrivit böcker om önamn i Båven och terrängord i Daga härad öster om   denna sjö. I sitt föredrag talade han först om hur en ortnamnsforskare arbetar. Särskilt viktiga för tolkning av namn är de äldsta skriftliga beläggen. Därefter tog han upp några viktiga typer av ortnamn, t.ex. namn med efterlederna -tuna och -sta. Han sökte förklara hur namn som Runtuna och Blacksta bildats och vad de ursprungligen betydde. Genom sitt kunniga och engagerande föredrag väckte han ett ökat intresse för sörmländska ortnamn.

Text: Torvald Eriksson    Foto: Fride Jansson

Kom också in som notis i SN:

HUM0467