Nästa föredrag måndagen den 17 november med Peter Eklund

Hur står sig framtidens Sörmland när det gäller kompetens & förmågor för att leva och verka i en globaliserad värld.

En kväll om globalisering, förändring och demografisk utveckling. Morgondagens värderingar är redan här, men vad innebär det? Hänger Sörmland och Sverige med i kompetensutvecklingen, när de strategiska nyckelkompetenserna alltmer har fokus på humanistiska värden? Är Nyköping och Sörmlands läge och attityd en stark utvecklingskraft eller?

peter

Peter Eklund är tidigare omvärldsanalytiker och utvecklingsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanland. Peter Eklund är kulturgeograf och har under lång tid arbetat med strategiska utvecklingsfrågor nationellt och internationellt bl a OECD och EU. Med forskning och kompetensutveckling på Volvo och KTH, Uppsala universitet och Mälardalens Högskola samt med näringsliv och välfärdsfrågor i ett antal kommuner.

Olrogsalen kl 19.00 måndagen den 17 november

Välkomna