Hundra ord i SN om vår förening

Torvald Eriksson skrev så här om Sture Packaléns föredrag. Det publicerade i dag den 9 oktober i SN

Humanistiska förbundet
Hur har tyskspråkiga författare skildrat Förintelsen? Denna fråga tog professorn i tyska Sture Packalén upp i ett föredrag i NK-villan den 1 oktober vid ett möte med Humanistiska förbundet i Nyköping. Han urskiljer tre s.k. minnesgemenskaper. Böll, Grass och andra författare på 1950-talet såg på händelserna under nazitiden ur vanliga tyskars perspektiv, där utrotningslägren spelade en undanskymd roll. Under 1960–1980-talen sattes däremot Förintelsen i centrum av Celan och andra överlevande judiska författare. Efter Tysklands återförening har familjeperspektivet dominerat. Författare som Timm och Dückers prövar att föra en dialog med det förflutna för att söka förstå hur äldre släktingar kunde bli nazister. En talrik publik lyssnade till det intressanta och kunskapsrika föredraget.